Nội quy công viên

  • Tuyệt đối tuân thủ các quy định của công viên và hướng dẫn của nhân viên vận hành.
  • Trẻ em cao dưới 130cm phải có người lớn đi kèm
  • Những người sử dụng ma túy, chất gây nghiện, chất cồn không được phép vào công viên.
  • Nghiêm cấm các hành vi bạo lực, xúc phạm, công kích, các hành vi vi phạm gây nguy hiểm tới người khác.
  • Không hút thuốc trong công viên.
  • Không mang theo các chất ăn mòn, chất độc hại, axit và hàng hóa quá khổ vào công viên.
  • Không mang đồ ăn thức uống bên ngoài vào công viên.
  • Không vượt qua ranh giới hàng rào hoặc khu vực của nhân viên.
  • Không xả rác trong công viên.
  • Quý khách tự bảo quản tài sản và tư trang cá nhân của mình.